զուգընթաց

զուգընթաց

Mowradyan 1993: 334 (section 3)

Պիտ. (ed. 1993) p.218

Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԶՈՒԳԸՆԹԱՑ — (ի, ից.) NBH 1 0750 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 12c ա. ἱσόδρομος cursu aequans συντρέχων concurrens գրի եւ զոյգընթաց. Զո՛յգ եւ հաւասար ընթացօղ ընդ այլում. ընթացակից. միաբան. անմեկնելի. *Արեգակն ʼի տարին (շրջաբերի. եւ սորա… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՌՔՏԻՒՌՈՍ — ( ) NBH 2 1045 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԱՐՔՏՈՐՈՍ. ἁρκτοῦρος arcturus *Հանդիպի ճաշակելով կա՛մ ողկուզից կամ թզից՝ նախ քան զգալն ժամուն առնելոյն զկութս՝ առքտիւռոսի զուգընթաց (յաշնան). Պղատ. օրին. ՟Ը …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԶՈՒԳԱԲԵՐԱԿ — ( ) NBH 1 0745 Chronological Sequence: 7c ա. Որ զոյգ ընդ այլում բերի, ձգի, շարժի. զուգընթաց. *Զուգաբերակին նորուն առիւծու. Շիր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԶՈՒԳԱԽԱՂԱՑ — ( ) NBH 1 0746 Chronological Sequence: 6c ա. Զուգընթաց. հաւասար ʼի գնացս. *Զուգախաղաց հասարակութեամբ յառաջանային. Պիտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԸՆԹԱԿԱՅ — ( ) NBH 1 0776 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԵՆԹԱԿԱՅ. *Ահա մահ եւ կեանք զուգընթաց ʼի միասին գումարեալ ʼի միում ընթակային (կամ ընթակայն) վայրին. այս է՝ անուն խաչին՝ մահացուցիչ մահու էր ախտից, եւ կենագործող ոգւոյ. Անան. ի պետր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԸՆԹԱՑԱԿԻՑ — (կցի, ցաց.) NBH 1 0776 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 12c ա. σύνδρομος, συντρέχων concurrens, comes, consentiens. Ի միասին կամ հաւասար ընթացօղ. զուգընթաց. ուղեկից, գործակից, միաբան. ... *Ուղեւորաց ճանապարհի՝ լերո՛ւք ʼի նոյն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԼՈՒՍԱԲԵՐ — (ի, աց.) NBH 1 0896 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 11c, 12c, 14c ա. φωσφόρος, φωτοφόρος lucifer, ra; luminosus, sa. Որ ինչ բերէ յիւրմէ կամ յինքեալ զլոյս. առիթ լուսոյ. լուսածին. *Ձիթենի հոգեւոր մտաւոր. լուսաբեր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՀԱՄԱՀԵՏ — ( ) NBH 2 0017 Chronological Sequence: 10c ա. Միահետ, համաշաւիղ. զուգընթաց. *Հանդարտաքայլք, համահետք, խոհեմընթացք. Նար. առաք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՀԱՄԸՆԹԱՑ — ( ) NBH 2 0028 Chronological Sequence: 6c Տ. ԶՈՒԳԸՆԹԱՑ. ա. մ. *Մոլորակքն ոչ նոցին յառաջագունիցն համընթաց շարժիլ բնաւորեալ են, ե ոչ իրերաց. Արիստ. աշխ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՀԱՆԳԷՏԸՆԹԱՑ — ( ) NBH 2 0036 Chronological Sequence: 5c ա.մ. Զուգընթաց. միանգամայն. *Որք յերկունսն մեռանին ծնունդք՝ հանգէտընթաց ընդունելով ընդ ծննդեանն զմահ. Առ որս. ՟Ը …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՃԱՆԱՊԱՐՀԱԿԻՑ — (կցի, ցաց.) NBH 2 0169 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 12c, 13c ա. σύνοδος comes itineris Ընկեր ճանապարհի. ուղեկց. ճանապարհորդակից. զուգընթաց. ... *Ճանապարհակից է՝ աստուծոյ հրեշտակ. Փիլ. լին. ՟Դ. 95: *Հանդերձ բարի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.